Penjelasan Tentang Sa’i dan Syarat Menjalankannya

Apa itu Sa’i?

Sa’i adalah salah satu syarat rukun haji, di mana para jamaah haji akan berjalan dari bukit shafa ke bukit marwah, begitu pun sebaliknya.

Sai dilakukan setelah melaksanakan thawaf selama tujuh putaran. Sai biasanya dilakukan tidak jauh dari tempat thawaf, karena itu para jama’ah dapat langsung melakukan Sai apabila thawaf sudah selesai.

Advertisement

Lalu apa saja syarat melaksanakan Sa’i?

Seiring berjalannya waktu sekarang ini telah ada penanda yang sudah memudahkan para jama’ah. Biasanya jama’ah dapat berjalan seperti biasa sebelum muncul tanda hijau.

Namun apabila mendekati atau sekitar enam hasta, jama’ah harus mempercepat langkah bahkan berlari kecil sampai tanda tersebut berakhir. Anda harus paham hal tersebut untuk mendapatkan Sai yang sempurna.

Hal yang dilakukan setelah selesai melakukan tujuh kali perjalanan dan berhenti di Bukit Marwah tentu saja menaiki bukit dan menghadap kea rah Bukit Shafa, lalu berdoa dengan posisi tersebut. Sai dianggap telah selesai apabila kamu sudah melakukan semua runtutan tersebut disertai dengan niat dan doa yang sesuai. Setelah melakukan Sai, jama’ah dapat melanjutnya proses Haji atau umroh yang selanjutnya.

Berikut adalah syarat-syaratnya:

Didahului dengan tawaf ifadah

Menyempurnakan hitungan sampai tujuh kali

Dilakukan di tempat sa’i

Dan dilaksanakan harus tertib

Info Lomba Terbaru