Ucapkan Doa Ini Agar Keinginan Berhaji Terwujud

Haji adalah ibadah wajib kelima, yang menjadi syarat utama bagi seorang Muslim. Tetapi, tidak semua Muslim dapat menunaikan ibadah tersebut.

Alasannya bisa bermacam-macam. Ada yang tidak cukup mampu dari segi keuangan, ada pula yang tidak bisa berangkat karena faktor usia.

Meski begitu, di dalam hari setiap Muslim pasti terbersit keinginan untuk menunaikan ibadah itu. Paling tidak, mereka bisa berhaji sekali seumur hidup.

Advertisement

Tidak ada cara lain untuk bisa berhaji, selain memohon kepada Allah SWT. Salah satunya dengan membaca doa yang tercantum dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 127-128.

“Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul ‘aliim. rabbanaa waj’alnaa muslimaini laka wa min dzurriyyatinaa ummatam muslimatal laka wa arinaa manaa sikanaa wa tub ‘alainaa innaka antat tawwaabur rahiim.”

Artinya:

“Ya Tuhan kami, semoga Engkau menerima (amalan ibadah kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, semoga Engkau berkenan dapat menjadikan kami berdua (suami-istri) orang yang tunduk patuh kepada Engkau serta (menjadikan) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan semoga Engkau selalu berkenan memberikan petunjuk kepada kami agar dapat menunaikan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Info Lomba Terbaru